Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Gemeentelijke financiën

De afgelopen acht jaar heeft Vlaardingen stevig moeten bezuinigingen. De coalitie heeft ervoor gekozen om de kaasschaafmethode te hanteren wat er bijna voor gezorgd heeft dat er een grote kaalslag in de stad zou ontstaan. Het onderhoud aan straten, wegen en pleinen, de zorg, het groen, de wijkcentra, de kunst en cultuursector en de sport hebben hier het meest onder geleden.

Kansen

Door een gigantische inzet van alle vrijwilligers, door de besturen van al die verenigingen en het vasthoudende gedrag van een aantal partijen in de raad waaronder VV2000/Leefbaar Vlaardingen om sommige organisaties nog overeind te houden is het gelukt om zaken te behouden. Nu de financiën van de gemeente weer gezond beginnen te worden biedt het nu weer kansen om zaken echt daadwerkelijk te verbeteren.

Kapitaalvernietiging

Leefbaar is voorzichtig optimistisch want een gezonde gemeente zijn we echt nog niet, daarom moeten investeringen in de stad worden geprioriteerd. Kapitaalvernietiging kan de gemeente zich zeker niet veroorloven en als er op korte termijn niet meer dan nu geïnvesteerd wordt in o.a. het onderhoud van de wegen en de buitenruimte wordt de rekening alleen maar hoger.

Onvermijdelijke investeringen eerst

De gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie dienen verantwoord met de beschikbare gelden om te gaan. Financiële meevallers dienen naar de reserve te gaan om zo de spaarpot sneller te vullen. Dat geld lenen geld kost en dat de rekening vaak in de toekomst ligt weet iedereen.

Juist daarom, bezint eer gij begint. Wij willen eerst de onvermijdelijke investeringen in de stad doen. Pas wanneer er middelen over zijn, dan komen de wensenlijstjes aan de beurt.

Leefbaar zal een solide financieel beleid voeren, voor nu en later!

!
  • Kerntaken op orde brengen
  • Geen onnodige financiële risico`s nemen
  • Solide financieel beleid voeren, voor nu en later!