Stadhuis VlaardingenFortuynlijke loungeFractiekamer VV2000/Leefbaar Vlaardingen
Waalstraat 1 3131 CK Vlaardingen

Sport

De sportverenigingen in Vlaardingen doen het goed. Toch ziet VV2000/Leefbaar Vlaardingen kansen voor verbetering. De gemeente moet de inwoners informeren over al het sport aanbod in onze stad, wat is er allemaal, waar kunt u het uitoefenen, voor wie is het en wat kost het. Op het gebied van sport is er namelijk veel meer als dat je in eerste instantie zou denken.

Jeugdsportpas

Iedereen die wil sporten kan sporten in Vlaardingen. Bij de jeugdsportpas moet ook naar draagkracht gekeken worden in plaats van naar inkomen, zodat alle kinderen in Vlaardingen kunnen sporten.

Vrijwilligers

Sportverenigingen draaien voornamelijk op vrijwilligers. De gemeente moet deze vrijwilligers goed ondersteunen en zoveel mogelijk laten samenwerken. Dat voorkomt dat elke vereniging zelf het wiel opnieuw moet uitvinden.

Samenwerken

Verder zien wij kansen in een verdere samenwerking tussen verenigingen, scholen, BSO’s en een stichting als Vlaardingen in Beweging. Projecten als JOGG draagt Leefbaar een warm hart toe.

Zelf onderhouden

VV2000/Leefbaar Vlaardingen zou graag het avontuur aangaan om de sportverenigingen ,die dit willen, verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van hun accommodaties. Uiteraard horen hier duidelijke afspraken en passende onderhoudsbudgetten bij.

Sportevenementen

Verder moet de gemeente zich toegankelijk opstellen voor sportevenementen in Vlaardingen. Dit biedt kansen om bewoners van Vlaardingen kennis te laten maken met een sport, maar biedt ook de gelegenheid bezoekers van buiten Vlaardingen kennis te laten maken met onze mooie stad!

Schoon, heel, veilig

Een schone, veilige en goed ingerichte buitenruimte draagt bij een sportief Vlaardingen. Zorg voor goede paden voor wandelen en fietsen.

!
  • Iedereen die wil sporten, kan sporten
  • Duidelijk overzicht in sportaanbod
  • Zet sportverenigingen in hun kracht
  • Schone en veilige buitenruimte